Zarząd Firmy

Wioleta
Hetmaniok

Prezes
Zarządu

Wojciech
Hetmaniok

Dyrektor
ds. technicznych

Biuro

Patrycja
Pawluczuk

Specjalista
ds. administracji

Olivia
Hetmaniok

Specjalista
ds. administracji

Dział techniczny

Bartłomiej
Karwatowski

Specjalista
ds. przygotowania produkcji